عکاس

استخدام عکاس و ادیتور در یک آتلیه عکاسی معتبر در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/05
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو آشنا به فتوشاپ و اینترنت و عکاسی در قم

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/28
توضیحات بیشتر

استخدام منشی مسلط به عکاسی و فتوشاپ در قم

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/27
توضیحات بیشتر

استخدام سئو کار،تبلیغ نویس،عکاس در شرکت رسپیناتک در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

استخدام عکاس و طراح حرفه ای خانم در اهواز

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

استخدام عکاس و فتوشاپ کار خانم جهت کار در عکاسی درکرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/22
توضیحات بیشتر

استخدام گرافیست مسلط به فتوشاپ و آشنا به عکاسی در شیراز

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر