زبان خارجه

استخدام مترجم خانم مسلط به زبان عربی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 7 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر

استخدام همکار خانم مسلط به زبان آلمانی در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/12
توضیحات بیشتر

استخدام کارمند مسلط به زبان روسی در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/27
توضیحات بیشتر