تراشکار

استخدام تراشکار ماهر جهت کار در محدوده جاده ساوه

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/23
توضیحات بیشتر

استخدام تراشکار و فرزکار با سابقه در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام شاگرد تراشکار ترجیحا مجرد در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام جوشکار آرگون و تراشکار در مشهد

تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو اقا در یک واحد تراشکاری در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام تراشکار ماهر در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام تراشکار ماهر مسلط به جک سازی در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/19
توضیحات بیشتر

استخدام تراشکار در یک کارگاه معتبر در محدوده ورامین

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام تراشکار مجرد ماهر در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر