مهندس صنایع

استخدام شرکت صنایع شیمیایی فرا پل جم در همدان

محل:
تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس مهندسی صنایع مسلط به مباحث IMS در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/04
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس صنایع در یک شرکت معتبر تولیدی در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/04
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس صنایع در شرکت سیمرغ صنعت و دانش در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/28
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس صنایع دارای سابقه در صنعت خودرو در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/28
توضیحات بیشتر