مدیر فروش

استخدام مدیر فروش در شرکت لورچ در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 5 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/13
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش با قدرت مذاکره بالا در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش با تجربه در حوزه IT در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت صنایع شیر ژال در استان قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/07
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش مجرب در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/23
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش خانم در یک شرکت معتبر در البرز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/15
توضیحات بیشتر