فیلمبردار

استخدام تصویر بردار خانم در اراک

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/27
توضیحات بیشتر

استخدام فیلمبردار مجرب آقا در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/24
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم جهت کار در آتلیه در دزفول

تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/01
توضیحات بیشتر