برق

استخدام شرکت صنعتی جهان بهنام در کرج

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/27
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین فنی تأسیسات برقی و مکانیکی در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/13
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین آشنا به برق جهت نصب ترانس در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/28
توضیحات بیشتر

استخدام دیپلم برق یا مکانیک جهت کار آسانسور در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر