کار در کافی نت

استخدام متصدی با سابقه کافی نت در اهواز

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/18
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم در دفتر کافی نت سعدی در اهواز

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام همکار در نت سرای شب و روز در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/29
توضیحات بیشتر

استخدام خانم در کافی نت غزال در آبادان

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/17
توضیحات بیشتر