کار در رستوران

استخدام نیروی خانم جهت کار در رستوران در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/18
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی کار آقا در فست فود در اهواز

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/15
توضیحات بیشتر

استخدام همکار خانم جهت کار در فست فود در آبادان

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام جهت تکمیل کادر رستوران در اهواز

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/02
توضیحات بیشتر