کارمند صندوق

استخدام صندوقدار جهت کار در هایپر میوه در شهر اهواز

تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/12/22
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار جهت فست فود صفا در قم

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/12/04
توضیحات بیشتر

استخدام خانم جهت صندوقداری آب میوه فروشی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/24
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار با تجربه خانم در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/26
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار آشنا به نرم افزار هلو در هرمزگان

تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار در پوشاک زیتون در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر