کارمند صندوق

استخدام سازمان آموزشی کاگو در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/01/06
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار خانم مسلط به کامپیوتر در اهواز

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار جهت فست فود صفا در قم

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/04
توضیحات بیشتر

استخدام خانم جهت صندوقداری آب میوه فروشی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/24
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار با تجربه خانم در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/26
توضیحات بیشتر