کارمند صندوق

استخدام صندوقدار آشنا به نرم افزار هلو در هرمزگان

تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار در پوشاک زیتون در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو در شرکت بامیکا در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/13
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار مجرب خانم به صورت نیمه وقت در همدان

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/30
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار با تجربه خانم جهت رستوران در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/28
توضیحات بیشتر