کارشناس QC

استخدام آقا و خانم در شركت ماشين سازي آسيا كار در شيراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1397/01/02
توضیحات بیشتر