کارشناس خرید

استخدام کارشناس صادرات،کارشناس خرید داخلی در البرز

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/11
توضیحات بیشتر

استخدام مسئول سفارشات در فارس

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/26
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت تولیدی در زمینه صنایع غذایی در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/14
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم در قم

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/05
توضیحات بیشتر

استخدام چند ردیف شغلی در قم

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/30
توضیحات بیشتر

استخدام در یک شرکت معتبر نفتی در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/16
توضیحات بیشتر