ویراستار

استخدام ویراستار با تجربه جهت نگارش کتاب در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/07
توضیحات بیشتر

استخدام ویراستار در مؤسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/24
توضیحات بیشتر

استخدام ویراستار ادبی خانم در انتشارات در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/18
توضیحات بیشتر

استخدام در یک نشریه استانی در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/15
توضیحات بیشتر

استخدام در روزنامه طلوع در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/29
توضیحات بیشتر

دعوت به همکاری از مترجمین

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/28
توضیحات بیشتر

استخدام منشی ،طراح و ادیتور در آتلیه عکاسی در رشت

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/18
توضیحات بیشتر