وکیل

استخدام وکیل پایه یک دادگستری جهت یک مؤسسه حقوقی در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/23
توضیحات بیشتر

استخدام وکیل پایه یک جهت واحد حقوقی شرکت ساختمانی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/20
توضیحات بیشتر

استخدام همکار وکیل خانم جهت همکاری در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/20
توضیحات بیشتر

استخدام وکیل دادگستری خانم در شهر کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/07
توضیحات بیشتر

استخدام وکیل خانم پایه یک دادگستری در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر

استخدام کارآموز یا فارغ التحصیل وکالت یا مدیریت در رشت

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/17
توضیحات بیشتر

استخدام وکیل دادگستری پایه یک در شهر دماوند

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/29
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی وکیل پایه یک دادگستری در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/22
توضیحات بیشتر