هنرمند

استخدام کارشناس هنری در مرکز توانبخشي در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/25
توضیحات بیشتر

استخدام بازار یاب لوازم دکوری و تزیئنی

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/19
توضیحات بیشتر

استخدام خانم آشنا به گل آرایی در تبریز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/04
توضیحات بیشتر

استخدام هنرجو در آموزشگاه نقره سازی در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/26
توضیحات بیشتر

جذب هنرجو خانم جهت آموزش طلا و جواهر سازی در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/21
توضیحات بیشتر

جذب هنرجو جهت آموزش تولید قارچ خوراکی در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/19
توضیحات بیشتر

جذب هنرجو خانم و آقا در آموزشگاه نقره سازی در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/18
توضیحات بیشتر