نظافتچی

استخدام حسابدار و نظافتچی در اهواز

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/1
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی نظافتچی جوان جهت همکاری در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/04
توضیحات بیشتر

استخدام منشی حسابدار و نظافتچی خانم در اهواز

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر