مکانیک

استخدام مهندس معدن، انبار دار و سرویسکار مکانیک در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/21
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی خط تولید کارخانه در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/18
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین مکانیک و کارشناس ایمنی در قم

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/10
توضیحات بیشتر

استخدام فوق دیپلم مکانیک در نمایندگی جیلی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/10
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین فنی تأسیسات برقی و مکانیکی در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/13
توضیحات بیشتر

استخدام دیپلم برق یا مکانیک جهت کار آسانسور در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر