مکانیک

استخدام نیروی خط تولید کارخانه در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 4 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/18
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین مکانیک و کارشناس ایمنی در قم

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/10
توضیحات بیشتر

استخدام فوق دیپلم مکانیک در نمایندگی جیلی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/10
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین فنی تأسیسات برقی و مکانیکی در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/13
توضیحات بیشتر

استخدام دیپلم برق یا مکانیک جهت کار آسانسور در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر ماهر در شرکت رز آرا آسیا در تبریز

مهارت: -
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/01
توضیحات بیشتر