مونتاژ

استخدام مونتاژکار اسکلت در شرکت ایستافرسازه در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/16
توضیحات بیشتر

استخدام مونتاژ کار آقا با سابقه کار فنی در شهر اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/19
توضیحات بیشتر

استخدام مونتاژکار درب و پنجره دوجداره در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر