مونتاژ

استخدام مونتاژ کار آقا با سابقه کار فنی در شهر اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/19
توضیحات بیشتر

استخدام مونتاژکار درب و پنجره دوجداره در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام مونتاژکار و بسته بند برد الکترونیک در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر