مهماندار

استخدام نیرو در رستوران پدیدار در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/20
توضیحات بیشتر

استخدام مهماندار خانم در گروه املاک دلتا در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/16
توضیحات بیشتر

استخدام طراح در دفتر تبلیغات در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/31
توضیحات بیشتر

استخدام مهماندار خانم و آقا در تالار و رستوران کوهساران در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: به توضیحات آگهی مراجعه شود.
توضیحات بیشتر

استخدام خانم جهت پذیرایی در تالار در تبریز

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/28
توضیحات بیشتر

استخدامی رستوران آرشام در اهواز

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/27
توضیحات بیشتر

استخدام مهماندار در فرودگاه امام خمینی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/20
توضیحات بیشتر

استخدام مهماندار خانم و آقا در تالار طاووس در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/10
توضیحات بیشتر