ماساژور

استخدام Skincare در کلینیک سیب سرخ در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام ماساژور خانم در بندرعباس

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر

استخدام بانوان علاقه مند به حرفه ماساژ در تبریز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/10
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی خانم در تبریز

مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/04
توضیحات بیشتر

استخدام ماساژور خانم بصورت پاره وقت در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/03
توضیحات بیشتر

استخدام ماساژورهای حرفه ای در تبریز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/01
توضیحات بیشتر

استخدام ماساژور خانم جهت کار در سالن ماساژ تاج در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/01
توضیحات بیشتر

استخدام ماساژور بصورت پاره وقت در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/31
توضیحات بیشتر