فروشنده فروشگاهی

فروشنده حرفه ای و با سابقه/حتما بخون

محل:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1397/01/01
توضیحات بیشتر