عکاس

استخدام عکاس خانم جهت عکاسی و ادیت عکس در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/21
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی نیرو مسلط به فتوشاپ و عکاسی در اصفهان

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/04
توضیحات بیشتر

استخدام عکاس و ادیتور حرفه ای در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/15
توضیحات بیشتر

استخدام عکاس خانم در فتو میلاد در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/10
توضیحات بیشتر

استخدام عکاس و ادیتور در یک آتلیه عکاسی معتبر در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/08/05
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو آشنا به فتوشاپ و اینترنت و عکاسی در قم

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/28
توضیحات بیشتر

استخدام منشی مسلط به عکاسی و فتوشاپ در قم

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/27
توضیحات بیشتر