طراح mdf

استخدام استادکار ماهر و نیمه ماهر MDF در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر در کابینت سازی mdf در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/05
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت چوبکا در گیلان

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/04
توضیحات بیشتر

استخدام طراح داخلی و کابینت حرفه ای خانم در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/15
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم و mdf كار آقا در اهواز

مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/03
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی نصاب و کارگر MDF کار در کرمانشاه

مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر

استخدام ام دی اف کار و نصاب ماهر در کرج

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/15
توضیحات بیشتر

استخدام در صنایع چوبی افرا در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/06
توضیحات بیشتر

استخدام كابينت كار و نصاب ماهر با ابزار كامل در کرج

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/01
توضیحات بیشتر

استخدام مونتاژ کار و برشکار حرفه ای ام دی اف در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/10
توضیحات بیشتر