طراح لباس

استخدام طراح لباس در یک شرکت معتبر در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/12/25
توضیحات بیشتر

استخدام طراح لباس بچه گانه و زنانه در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/12/20
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس طراحی الگوی لباس در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/12/04
توضیحات بیشتر

استخدام طراح لباس دیزاینر مسلط به کرل و فتوشاپ در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/21
توضیحات بیشتر

استخدام همکار خانم با مدرک طراحی دوخت یا پوشاک در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/20
توضیحات بیشتر

استخدام طراح دوخت و برشکار خانم در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/22
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مانتو با سابقه کار اجرایی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/03
توضیحات بیشتر

استخدام طراح لباس حرفه ای با سابقه کار در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/03
توضیحات بیشتر

استخدام طراح لباس در یک شرکت خصوصی در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/13
توضیحات بیشتر

استخدام طراح چاپ لباس ماهر در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/04
توضیحات بیشتر