طراح لباس

استخدام طراح دوخت و برشکار خانم در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/22
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مانتو با سابقه کار اجرایی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/03
توضیحات بیشتر

استخدام طراح لباس حرفه ای با سابقه کار در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/03
توضیحات بیشتر

استخدام طراح لباس در یک شرکت خصوصی در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/13
توضیحات بیشتر

استخدام طراح چاپ لباس ماهر در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/04
توضیحات بیشتر

استخدام مربی خانم در رشته طراحی و دوخت در بوشهر

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/15
توضیحات بیشتر

استخدام طراح و الگو ساز لباس زنانه در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 13945/01/03
توضیحات بیشتر

استخدام طراح لباس در كرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/29
توضیحات بیشتر