سرپرست تولید

استخدام سرپرست تولید اقا در شرکت بالینو در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام سرپرست تولید در شرکت گل پونه در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/05
توضیحات بیشتر

استخدام مدير توليد در كرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/25
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت تولیدی سام صنعت اورنگ

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/06
توضیحات بیشتر