سرپرست تولید

استخدام سرپرست تولید در یک شرکت تولیدی معتبر در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/12/16
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر تولید در شرکت کشت و صنعت سپنتا در فارس

محل:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/27
توضیحات بیشتر