تکنسین تاسیسات

استخدام تکنسین تاسیسات آقا در شرکت یستکو در رشت

محل:
تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/12/25
توضیحات بیشتر

استخدام تكنسين تاسيسات جهت شركت يستكو آقا در گيلان

محل:
تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/12/20
توضیحات بیشتر