تعمیرکار

استخدام شرکت یستکو در رشت

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/28
توضیحات بیشتر

استخدام تعمیرکار در موتورسازی حمید در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام تعمیر کار شیرآلات صنعتی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/08
توضیحات بیشتر