تعمیرکار

استخدام تعمیر کار لوازم خانگی در آذربایجان شرقی

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/24
توضیحات بیشتر

استخدام تعمیرکار در موتورسازی حمید در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام تعمیر کار شیرآلات صنعتی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/08
توضیحات بیشتر

استخدام تعمیرکار ماشین های اداری در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/07
توضیحات بیشتر