تراشکار

استخدام تراشکار در یک شرکت تولیدی معتبر در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/25
توضیحات بیشتر

استخدام تراشکار ماهر در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/21
توضیحات بیشتر

استخدام تراشکار ماهر جهت کار در محدوده جاده ساوه

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/23
توضیحات بیشتر

استخدام تراشکار و فرزکار با سابقه در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر