تدوینگر

استخدام تدوینگر فیلم آموزشی حداقل لیسانس در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام منشی برای تایپ و تدوین نوشته در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/11
توضیحات بیشتر

استخدام تدوینگر و گرافیست در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/04
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی تدوینگر خانم مسلط به EDIUS در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/04
توضیحات بیشتر

استخدام یک نفر مسلط به نرم افزارهای تدوین در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/31
توضیحات بیشتر

استخدام تدوین‌گر خانم در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/03
توضیحات بیشتر

استخدام مجری خانم و تدوینگر حرفه ای در همدان

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/03
توضیحات بیشتر

استخدام تدوینگر و گرافیست در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/13
توضیحات بیشتر