تایپیست

استخدام بازاریاب و تایپیست خانم در همدان

محل:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/19
توضیحات بیشتر

استخدام تایپیست ماهر و با سابقه کار در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/20
توضیحات بیشتر

استخدام تایپیست حرفه ای ده انگشتی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/04
توضیحات بیشتر

استخدام منشی مسلط به کامپیوتر و تایپ جهت املاک در کرج

محل:
مهارت: - -
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/21
توضیحات بیشتر

استخدام منشی جهت کار در سونوگرافی و رادیولوژی در کرج

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام جهت کار در دفتر تایپ و تکثیر در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام کارمند دفتری مسلط به تایپ در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/12
توضیحات بیشتر

استخدام تایپیست در آموزشگاه علمی نخبه پروران در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/10
توضیحات بیشتر