تایپیست

استخدام تايپيست خانم و آقا جهت يك شركت معتبر در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/12/06
توضیحات بیشتر

استخدام تايپيست خانم در كامپيوتر المهدي در كرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/11/04
توضیحات بیشتر

استخدام طراح گرافيست خانم در تبريز

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/10/27
توضیحات بیشتر

استخدام تايپيست در دفتر فني و مهندسي دهخدا در البرز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/10/27
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب و تایپیست خانم در همدان

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/19
توضیحات بیشتر

استخدام تایپیست ماهر و با سابقه کار در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/20
توضیحات بیشتر

استخدام تایپیست حرفه ای ده انگشتی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/04
توضیحات بیشتر