برشکار

استخدام پرسکار آقا در تولیدی صنعتی اسدی نیا در مرکزی

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/26
توضیحات بیشتر

استخدام جوشکار و برشکار در یک شرکت معتبر در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/30
توضیحات بیشتر

استخدام شركت تابلو سازان جاسب در قم

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/25
توضیحات بیشتر

استخدام طراح دوخت و برشکار خانم در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/22
توضیحات بیشتر

استخدام برشکار ماهر جهت کابینت سازی در شرق تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام برشکار و نصاب ماهر MDF در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/08
توضیحات بیشتر

استخدام خیاط و برشکار جهت کار مبل در شیراز

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/03
توضیحات بیشتر