بازیگر

استخدام یه بازیگر نقش خانوم در تئاتر در ایلام

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/25
توضیحات بیشتر

استخدام بازیگر کودک و نوجوان در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/21
توضیحات بیشتر

نیازمند مدل بازیگری جهت ساخت تیزر تبلیغاتی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/24
توضیحات بیشتر

استخدام بازیگر جهت فیلم سینمایی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/10
توضیحات بیشتر

استخدام خانم جهت بازیگری برای جشنواره فیلم در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/14
توضیحات بیشتر