اپراتور

استخدام کاربر سیستم در شرکت پخش موادغذایی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام اپراتور حرفه ای CNC چوب در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/08/07
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت صنایع پخت در مشهد

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/29
توضیحات بیشتر

استخدام منشی تلفنی و اپراتور در شرکت آوای رسا در تهران

محل:
مهارت: - -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/23
توضیحات بیشتر

استخدام یک اپراتور مسلط به تایپ و اینترنت در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر