اپراتور

استخدام اپراتور ماشین آلات و دستگاه برش و CNC در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/26
توضیحات بیشتر