اپراتور

استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1398/11/24
توضیحات بیشتر

استخدام یک اپراتور مسلط به تایپ و اینترنت در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر