اپراتور

استخدام اپراتور نرم افزاری در شرکتی معتبر در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/24
توضیحات بیشتر

استخدام پرسکار آقا در تولیدی صنعتی اسدی نیا در مرکزی

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/26
توضیحات بیشتر

استخدام اپراتور ماشین آلات و دستگاه برش و CNC در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/26
توضیحات بیشتر