گرافیست

استخدام گرافیست در یک شرکت تولیدی معتبر

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1398/12/14
توضیحات بیشتر

استخدام گرافیست در دفتر طراحی یک شرکت معتبر در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/15
توضیحات بیشتر

استخدام گرافیست مسلط به فتوشاپ در آتلیه عکاسی جاذبه در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/11
توضیحات بیشتر

استخدام گرافیست مسلط به فتوشاپ در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/01
توضیحات بیشتر

استخدام گرافیست در شرکت سان استار در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام طراح گرافیک و مدیر داخلی در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام گرافیست آشنا به Corel و Photoshop در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر