گرافیست

استخدام موشن گرافیست خانم در یک شرکت معتبر در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 17 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/11/15
توضیحات بیشتر

استخدام تصویرگر و گرافیست جهت طراحی کتاب در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام گرافیست مسلط به فتوشاپ و ایلوستریتور در همدان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام فتوشاپ کار جهت کار در آتلیه راحیل در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/13
توضیحات بیشتر

استخدام گرافیست آقا در شرکت مهندسی الکترو مولد در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/13
توضیحات بیشتر

استخدام طراح و گرافیست جهت کانون تبلیغاتی در شیراز

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر

استخدام گرافیست در شرکت نفیس صنعت نیکان در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/03
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو مسلط به ادیوس و فتوشاپ جهت آتلیه در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/02
توضیحات بیشتر