گرافیست

استخدام طراح و گرافیست جهت کانون تبلیغاتی در شیراز

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر

استخدام گرافیست در شرکت نفیس صنعت نیکان در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/03
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو مسلط به ادیوس و فتوشاپ جهت آتلیه در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/02
توضیحات بیشتر

استخدام طراح گرافیست در چاپ ایما در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/25
توضیحات بیشتر

استخدام طراح گرافیست آقا مسلط به فتوشاپ در شهر قم

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/21
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی مسلط به ورد و فتوشاپ، طراحی و گرافیک در قم

محل:
مهارت: - -
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/19
توضیحات بیشتر