کارگر ماهر

استخدام کارگر تراشکار و کارگر فرزکار در مشهد

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر دکل بند – اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/10
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت طوفان سیر در هرمزگان

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/02
توضیحات بیشتر

استخدام نصاب کابینت ام دی اف در بندرعباس

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/18
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر فنی و استاد کار در کارگاه upvc در اهواز

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/15
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو در شرکت کارتن نسیم در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/11
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر ماهر برای کارواش در قم

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر