کارگر ماهر

استخدام نیروی ماهر جهت کارخانه پنجره دوجداره در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/21
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر فنی و با تجربه در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/18
توضیحات بیشتر

استخدام منشی ، استادکار پرس و وکیوم در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/22
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو جهت کارگاه mdf در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/21
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر تراشکار و کارگر فرزکار در مشهد

تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر دکل بند – اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/10
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت طوفان سیر در هرمزگان

تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/02
توضیحات بیشتر