کارگر ساده

استخدام نیروی آقا جهت کار در کارخانه موادغذایی در قم

محل:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی نیرو جهت کار در کارخانه تولیدی در همدان

محل:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر خانم در بندر ماهشهر

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/28
توضیحات بیشتر

استخدام منشی در شرکت برق و الکترونیک دراک در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/22
توضیحات بیشتر

استخدام گروه صنعتی اصفهان سازه در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر ساده صنایع دستی در شهر اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/02
توضیحات بیشتر