کارگر ساده

استخدام كارگر چسب زن و دايكات آقا با سابقه كار در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/11/16
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی آقا جهت کار در کارخانه موادغذایی در قم

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی نیرو جهت کار در کارخانه تولیدی در همدان

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر خانم در بندر ماهشهر

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/28
توضیحات بیشتر

استخدام منشی در شرکت برق و الکترونیک دراک در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/22
توضیحات بیشتر