کارگر خدماتی

استخدام خدمتکار جهت پیش دبستانی در مشهد

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی خدمات در هتل ساسان شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام كارگر ساده خدماتي خانم در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/01
توضیحات بیشتر