کارگر خدماتی

استخدام نیرو جهت یک شرکت خدماتی نظافتی در اهواز

تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/19
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو جهت کارهای خدماتی در کافی شاپ دراصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر