کارگر خدماتی

استخدام ۲ رديف شغلي جهت هتل آپارتمان قصر در قم

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/11/01
توضیحات بیشتر

استخدام ۲ رديف شغلي در شركت ياس مد در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/10/24
توضیحات بیشتر