پاسخگوی تلفن

استخدام منشی خانم در رستوران مهرشهر در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/021/26
توضیحات بیشتر

استخدام تلفنچی برای آژانس در اردبیل

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/25
توضیحات بیشتر

استخدام درشرکت برای خانم های فعال در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/21
توضیحات بیشتر

استخدام بانوان با روابط عمومی بالا در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/20
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی خانم جهت هماهنگی تلفنی در مشهد

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/15
توضیحات بیشتر