ویزیتور

استخدام ویزیتور در شرکت شایان پخش کردستان

تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور مجرب جهت کار در نمایندگی پخش در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/07
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور در پخش دنا در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس تغذیه جهت ویزیت علمی داروخانه در قزوین

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/23
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور جهت پخش محصولات سلولزی و بهداشتی در زنجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/22
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور در یک شرکت معتبر دارویی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/21
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی ویزیتور موادغذایی در شهر کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/19
توضیحات بیشتر

استخدام چندین بازاریاب شبکه ساز در گیلان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/17
توضیحات بیشتر