نجار

استخدام MDF کار در شرکت فراپاکس در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/14
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر جهت ساخت کابینت در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/14
توضیحات بیشتر

استخدام نجار ماهر،هنرمند و خلاق در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/11
توضیحات بیشتر

استخدام نجار ماهر با توانایی اداره کارگاه کابینت در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/10
توضیحات بیشتر

استخدام نجار ماهر مبل استیل در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/10
توضیحات بیشتر

استخدام کابینت کار و دکورکار ماهر در بافق یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/09
توضیحات بیشتر

استخدام نجار و نقاش ماهر در بوفه سازی در تبریز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/08
توضیحات بیشتر

استخدام نجار براي تعمير كمد ديواري در ایلام

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/06
توضیحات بیشتر

استخدام ام دی اف کار خانم در بوشهر

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/04
توضیحات بیشتر

استخدام نوجوان جهت کار در دکوراسیون داخلی ساختمان در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/04
توضیحات بیشتر