نجار

استخدام نیروی جوان جهت نجاری در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت چوبکا در گیلان

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/04
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی نجار ماهر و نیمه ماهر در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/04
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت تولیدی مبلمان آرام گستر در اهواز

مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/27
توضیحات بیشتر

استخدام استاد کار نجار در اراک

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/24
توضیحات بیشتر

استخدام 10 نفر بازنشسته صنایع چوب در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/19
توضیحات بیشتر

استخدام نجار ماهر و حرفه ای در کارگاه مبلمان در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/18
توضیحات بیشتر

استخدام نجار ماهر استیل یا کلاسیک کار در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/14
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی آشنا به mdf در همدان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/01
توضیحات بیشتر

استخدام نجار کنترات کار آقا در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/28
توضیحات بیشتر

استخدام چندنفر قالب بند ماهر در تبریز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/24
توضیحات بیشتر

استخدام نجار، نصاب کابینت، آشپز و منشی خانم در اهواز

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/24
توضیحات بیشتر