مهندس صنایع

استخدام كارشناس SAP در گروه صنايع غذايي سوليكو در قم

محل:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت معتبر (ارس) در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/08/15
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس صنایع غذایی آقا در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس صنایع غذایی جهت شرکت بازرگانی در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس صنایع مسلط به APQP آشنا به QRQC در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/17
توضیحات بیشتر