منشی

استخدام منشی و مشاور مبتدی و حرفه ای

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1397/01/01
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم جوابگوی تلفن در شرکت اچ پی آبا در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/11/05
توضیحات بیشتر

استخدام ۲ رديف شغلي در گروه توليدي صنعتي ميلاد در قم

محل:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/11/04
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/10/10
توضیحات بیشتر