مدیر فروش

استخدام مدير فروش آقا و خانم جهت شركت وين ست در گيلان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1397/02/16
توضیحات بیشتر