مدیر فروش

استخدام مدير فروش آقا در شركت به نما استان فارس

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/08/14
توضیحات بیشتر

استخدام مدير فروش در شركت حلواي كوير يزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/08/14
توضیحات بیشتر

استخدام در گروه صنعتی معتبر در زمینه لوازم خانگی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1396/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش خانم با روابط عمومی بالا در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/22
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش جهت شرکت صنایع غذایی در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/28
توضیحات بیشتر