قناد

استخدام قناد خشک کار و تر کار

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر

استخدام استاد قناد مجرب و بازاریاب با تجربه در بوشهر

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/07
توضیحات بیشتر

استخدام خانم آشنا به پخت کیک و شیرینى در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/28
توضیحات بیشتر

استخدام شیرینی پز و قناد در قزوین

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/14
توضیحات بیشتر

استخدام قناد ماهر در قنادی خلیفه در تبریز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/13
توضیحات بیشتر

استخدام خانم منشی جهت همکاری در قنادی در اردبیل

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/01
توضیحات بیشتر

استخدام خانم در کارگاه کلوچه پزی در گلشهر بندر عباس

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/19
توضیحات بیشتر

دعوت به همکاری در تاسیس کارگاه قنادی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/17
توضیحات بیشتر

استخدام استاد کار شیرینی پز در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/22
توضیحات بیشتر

استخدام دو نفر قناد ماهر در زمینه انواع کیک و دسر

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/18
توضیحات بیشتر