فروشنده

استخدام تعدادی فروشنده خانم در فروشگاه های تگین در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/03
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده آقا در یک مجموعه معتبر در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/02
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده خانم با روابط عمومی بالا در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/24
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده در فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی در همدان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/19
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده با تجربه خانم در شهر زنجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/18
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت پخش سراسری بهرستان دارو در اهواز

تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/14
توضیحات بیشتر

استخدام يك فروشنده خانم در کرمانشاه

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/12
توضیحات بیشتر