طراح

استخدام طراح گرافیست در چاپ ایما در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/25
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مسلط به اتوکد و ۳dmax در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/24
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مسلط به کرل و فتوشاپ در دفتر چاپ در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/24
توضیحات بیشتر

استخدام طراح گرافیست آقا مسلط به فتوشاپ در شهر قم

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/21
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی مسلط به ورد و فتوشاپ، طراحی و گرافیک در قم

محل:
مهارت: - -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/19
توضیحات بیشتر

استخدام طراح خانم مسلط به ۳D Max در شهر مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/18
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مسلط به نرم افزار solid work و cad درشرکت مگا در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/18
توضیحات بیشتر