طراح

استخدام طراح دیجیتال در شرکت پویا اندیشان موج آریا در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/14
توضیحات بیشتر

استخدام طراح آشنا به فتوشاپ در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/10
توضیحات بیشتر

استخدام طراح فتوشاپ مسلط به آفيس به صورت تمام وقت در اصفهان

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام عکاس و طراح کورل کار در قم

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام طراح گرافیست جهت کار در چاپخانه در اهواز

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر