طراح

استخدام طراح آشنا به خدمات چاپ و تکثیر در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/21
توضیحات بیشتر

استخدام طراح جهت غرفه های نمایشگاهی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/20
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر داخلی در استودیو دوژه در مشهد

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/20
توضیحات بیشتر

استخدام طراح حرفه ای جهت سالنامه ایران زمین در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام آتلیه طراحی مجتمع چاپ هودیس پارس در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام طراح و گرافیست جهت کانون تبلیغاتی در شیراز

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مسلط به ۳max در شرکت ساختمانی در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مسلط به اتوکد و ۳Dmax در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/05
توضیحات بیشتر